Φωτογραφίες από την Κοπή της Πίτας των Μεγάλων Τμημάτων του Ωδείου Άμφισσας (2018)