Ανοιχτό μάθημα Μουσικοκινητικής Αγωγής για παιδιά 2,5 – 8 ετών, 12 Σεπτεμβρίου 2017, στο Ωδείο Άμφισσας