Ο Εθνικός Ύμνος από το Φωνητικό Σύνολο «Ηχώ» του Ωδείου Άμφισσας